Mätpartner förvärvas av

I början av vecka 9 2022 blev det klart att Gävledala Mätfix AB förvärvar Mätpartner i insjön AB.


Mätpartner kommer leva vidare som vanligt med uthyrning av GPS-utrusning, basstationer och hjälp med dessa. Inmätningar, utsättningar, kontrollmätningar, industrimätningar och annat som för mät-verksamheten sköts nu genom Gävledala Mätfix AB


För frågor och bokning av uppdrag kring förvärvet kontakta Filip Franke på 070-53 41 286 eller info@matpartner.se / kontakt@gdmatfix.se

| Copyright © 2022 MätPartner i Insjön AB | Mail: info@matpartner.se